СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 14.07.2020г. „Боренда“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР002-2.073-3537-С01 за проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOР002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 5400лв. , от които 4590 лв. европейски и 810 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *