Филмотека

Раждането на лъжата

„Каква е тази глупост …“ си помислих в първите секунди на филма. „Какви глупости говорят героите, какъв е този тъп сценарий и защо няма никаква връзка между репликите … Ще натисна копчето за спиране на филма. А, я чакай още малко, сякаш има нещо тук, ама какво говорят тези хора, това сякаш са техните мисли … само, че изказани на глас…“